18.03 0001 ua

Торгові марки: види і особливості

Законодавство України визначає торговельну марку як будь-яке позначення або комбінацію будь-яких позначень, які дають можливість ідентифікувати послуги і товари конкретних виробників і відрізнити їх від таких же або аналогічних товарів і послуг інших виробників. До синонімічних термінів, що позначають торговельну марку, які зустрічаються в законодавчих актах України та інших держав, належать такі поняття, як trademark, знак обслуговування, торговий знак, товарна марка, знак для товарів і послуг, знак компанії, товарний знак, фірмовий знак, знак фірми.
Процедура отримання виняткових прав на позначення називається реєстрацією торгової марки. У такій якості може бути зареєстрований як один об’єкт, так і кілька.

Що може виступати в якості торгової марки


Найбільш часто зустрічаються варіантами знаків для товарів і послуг, які реєструються, виступають назва, образотворчий елемент або їх комбінація. Саме вони лідирують за кількістю поданих заявок на реєстрацію від юридичних і фізичних осіб.однак існують і інші види торгових марок, на які можна отримати права.
Основними видами знаків для товарів і послуг виступають торгові марки:
• словесний;
• образотворчий;
• комбінований;
* об’ємні або Тривимірні;
* створені поєднанням кольорів або певний кольором самим по собі.
За кордоном мають місце випадки реєстрації також нюхової, звукової та світлової ТМ. Останнім часом нетрадиційні види торгових знаків стають все більш популярними, оскільки вигідно відрізняються серед великого звичного безлічі торгових марок. В Україні такі різновиди знаків для товарів і послуг, як правило, не реєструються.

Словесна торгова марка: складові частини та переваги

Словесна ТМ включає в себе слова, цифри і букви, а також їх поєднання, що повністю відповідає її назві. В якості подібного позначення може виступати найменування сервісу, компанії, продукту або товару, який випускає той, хто вирішив зареєструвати торгову марку. У вигляді прикладів можна навести найбільш відомі назви компаній, які виступають одночасно словесними торговими марками – Microsoft, Apple, Coca-Cola та інші.
Рекламний меседж або слоган також може бути зареєстрований в якості словесної марки, причому будь-яка велика компанія в своєму портфоліо має кілька подібних словесних ТМ. Основна вимога-знак для товарів і послуг цього типу не повинен включати в себе зображення та інші елементи, а також повинен відрізнятися лаконічністю і зручністю перекладу на іноземні мови.
Перевага ТМ цього різновиду полягає в легкості її запам’ятовування. До того ж, важливим фактором є більш низька вартість розробки в порівнянні з образотворчими позначеннями. Словесний знак для товарів і послуг легко узгоджується з назвою фірми, дозволяючи створювати для однієї юридичної особи серії товарних знаків. Ще одна значуща перевага словесних знаків полягає в ефективності таких торгових марок з точки зору реклами. Літери словесних марок можуть складатися як з букв латиниці, так і кирилиці. Подібні торгові марки можуть бути зареєстровані як чорно-білими, так і в різних кольорах.
Прикладом може служити ТМ»DUROV”. Цей словесний знак написаний оригінальним шрифтом чорного кольору, зареєстрований засновником сервісів TELEGRAM і VKONTAKTE Павлом Дуровим. Так само виглядає, наприклад, і марка “Frantini”, що складається тільки з букв, що наноситься на бирки одягу виробника і зареєстрована для одягу в 25 класі. До словесних відноситься і торгова марка “777”, оскільки включає тільки цифрові символи. До цього ж типу належить, наприклад, і просто літера – «Z» або позначення «№1», що складається з поєднання символу «№» і цифри «1». Всі ці словесні ТМ реально зареєстровані конкретними заявниками.

Образотворчі торгові марки: якими бувають

Захистом зображення або графічного елемента є такий різновид торгової марки як образотворчий знак. У цій якості може бути зареєстрований будь-який малюнок або персонаж, графічна композиція будь-яких форм на площині (етикетки, логотипи, емблеми). Також як образотворча марка може бути зареєстрований певний колір або поєднання кольорів для конкретних груп товарів.
Прикладом може виступати компанія ” Tiffany & Co.”, яка є власником кольору “Tiffany Blue”. Цей відтінок використовується для упаковки прикрас фірми і захищений реєстрацією ТМ. Якщо прийнято рішення зареєструвати колір, експертизі повинні бути пред’явлені незаперечні докази того, що заявлений відтінок може бути без праці відмінний від інших подібних. Крім того, якщо захист на конкретний колір отримана, то її використання можливе виключно для заявлених товарів.
Наочний приклад образотворчої торгової марки-логотип у вигляді сліду собачої лапи для відомої майданчики «Bigl». Як і більшість інших великих бізнесів, заявником також було зареєстровано кілька додаткових позначень-словесний і комбінований торгові знаки.

Комбіновані торгові знаки: багатокомпонентність і поліваріантність

Подібні фірмові знаки можуть включати в себе як літери, слова і цифри в їх всіляких поєднаннях, так і додаткові образотворчі елементи. Також комбінована марка може складатися зі словесної частини і графічних символів. У разі, коли обраний даний вид trademark, обов’язковим є її використання без винятку окремих елементів – в повному обсязі. Захист поширюється на всю комбінацію цілком і задіяти окремо або словесну, або графічну її частину не можна.
Існує варіант, при якому компаніями реєструються кілька торгових марок, але окремо – образотворча, автономно – словесна, а також абсолютно самостійною торговою маркою виступає їх комбінація. Подібний набір знаків, що забезпечує захист позначень в повному обсязі, носить назву»серія торгових марок”.
Прикладом може служити класична комбінована торгова ТМ “BALKAN WATER”. Вона представляє з себе етикетку на пляшку напою і складається з двох частин – образотворчої і словесної. Перша частина представлена графічним елементом у вигляді стилізованого зображення гір. Словесна частина представлена варіантом»BALKAN WATER eurodrinks bw”. Ця торгова марка примітна також тим, що це позначення зареєстрована в кольорі. Домінуючі кольори, які в першу чергу привертають увагу на етикетці – поєднання синього і червоного відтінків. Однак торгова марка містить і інші кольори, які не привертають увагу з першого погляду – білий і блакитний. Тому, описуючи цю ТМ, варто мати на увазі, що вона зареєстрована в червоному, синьому, білому і блакитному кольорах.
Ще один відмінний приклад комбінованого знака-позначення для мережі пивних барів. Воно являє собою зображення кола на чорному тлі, а також двох жовтих кілець і містить словесну частину «This is пивбар». Словесні елементи, виконані латиницею “This is «і кирилицею» пивбар”, поділяють дві жовті точки.

Об’ємні торгові марки: нюанси

Особливу групу товарних знаків складають об’ємні торгові марки. Вони дозволяють захистити будь-який тривимірний об’єкт. Подібні знаки-це найчастіше або тара, або упаковка, пляшка або ємність для продукту фірми. З їх допомогою захисту підлягають просторово особливі Тривимірні об’єкти, за якими споживач ідентифікує товари конкретного виробника.
Зазвичай для реєстрації заявляють тривимірну фігуру, наділену індивідуальними особливостями, або композицію тривимірних об’єктів.
Прикладом може служити торгова марка Європейського співтовариства (European Union Trade Mark) компанії “Diageo Brands B. V.”. Це-пляшка всесвітньо відомого алкогольного напою-джина Tanqueray. Подібним же способом свого часу були захищені фірмовий значки «Ягуар», якими прикрашає капот своїх автомашин однойменна компанія, і знаменита пляшка для «Coca-Cola».
Однак реєстрація об’ємних знаків для товарів і послуг має і слабкі сторони в захисті прав і доведенні їх порушення. Це пов’язано з тим, що для захисту оригінальної форми і забарвлення продукту існує такий об’єкт права інтелектуальної власності як промисловий зразок. Патент на промисловий зразок якраз і захищає форму і розмальовку.

Рідкісні види торгових марок

Крім традиційних видів товарних знаків існують і менш поширені, проте їх реєстрація пов’язана з певними труднощами. Прикладом може служити звукова торгова марка. Як випливає з назви, такий товарний знак передбачає захист звуків. У цій якості може бути використано все, що не можна відобразити за допомогою нот. Однак національні правила передбачають реєстрацію звукових знаків відповідним відомством лише у випадку, коли є технічна можливість внесення їх до Реєстру, а також оприлюднення інформації щодо такої реєстрації. Таким чином, рекламно-музичний ролик або позивні радіостанції зареєструвати можливо. І реєструватися подібна торгова марка може виключно у формі слів ролика і запису нотного листа.
Можливо також зареєструвати музичну фразу в якості звукової ТМ. Це фрагмент Мелодії, її частина або співзвуччя. Прикладами таких марок, зареєстрованих за кордоном, можуть служити рев лева в заставці до кінострічок компанії “Metro-Goldwyn-Mayer«, а також Культова мелодія» я люблю це «від»Mcdonald’s Corporation”.
Абсолютно екзотичним виглядає такий тип фірмового знака як нюховий. В цьому випадку захисту підлягають запахи, які абсолютно не властиві конкретної продукції. Ця ознака якраз і є інструментом, який дозволяє відрізнити один товар від іншого аналогічного. Прикладом можна вважати зареєстроване в США для шкіряної оббивки крісел автомашин марки “Мустанг «екзотичне позначення»запах кінського поту”.

Основними проблемами реєстрації нестандартних знаків для товарів і послуг є правильна їх подача і подання на реєстрацію. Сучасний рівень оснащення офіційних майданчиків для реєстрації створює складнощі для внесення відомостей про такі фірмові знаки у відповідні реєстри, а також публікації інформації про них.

Який вид товарного знака краще вибрати

Переймаючись питанням про те, який різновид торгової марки краще зареєструвати, варто брати до уваги вихідні дані і цілі, які переслідує така реєстрація. У разі наявності в складі торгової марки тільки назви варто вибрати словесну. Для захисту персонажа або графічного елемента – образотворчу. Комбінована забезпечить охорону як назви, так і графічного елемента одночасно.
Ідеальний комплексний підхід до охорони позначень передбачає реєстрацію всіх трьох традиційних видів товарних знаків-словесного, образотворчого, а також комбінованого. Абсолютно спокійно може себе почувати лише власник, який отримав захист позначень і їх комбінацій у всіх варіантах.

Реєстрація торгової марки – процедура відповідальна. Деякі підприємці починають дану процедуру ще до відкриття бізнесу. Так вони мінімізують ризики незаконного використання їх об’єктів інтелектуальної власності. Хоча деякі зовсім і не думають про реєстрацію товарного знака, адже не бачать у цьому ніякого сенсу (а це дуже помилкова думка).

Наші експерти готові надати вам індивідуальну консультацію та розповісти про всі переваги реєстрації торгової марки. Цікаво дізнатися більше? Тоді залишайте заявку на нашому сайті, й ми зв’яжемося з вами найближчим часом!

Посада: юрист у сфері інтелектуальної власності
Досвід роботи: 8 років. Кандидат юридичних наук.
Спеціалізація: Займається захистом і реєстрацією об’єктів інтелектуальної власності, написанням претензій та позовних заяв. Реєструє об’єкти в митному реєстрі.

0 Shares
Рейтинг 4.5 на основі 1764 ответа

Добавить комментарий

схожі статті

muzykant muzyka gitara
Охорона авторського права у сфері музичної творчості: піаніст обробив понад 68 мільярдів мелодій створені за допомогою комп’ютера
pasted image 0
Оригінальні картинки про Гуся і плагіатор «Стасик»: на чиєму боці закон?
wise patent
“Сперечальник на мільйон” або як перемогти в патентних війнах: винахід колючого дроту і історія її найуспішнішого продавця в 19 столітті
skidka ukr
Знижка 20% на оплату держзборів
5000
Чи можна запатентувати гени?
ccd2237a9409341fe63becb69e88dfab
Штрих-коди для юридичних осіб
5ae9955af09ca 160
Реєстрація штрих-кодів для юридичних осіб