Команда WISE

ivchenko 1

ІВЧЕНКО ОЛЕГ

Директор компанії

Освіта

 2006-2010р. – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, повна вища освіта за спеціальністю “Менеджмент організацій” – кваліфікація бакалавра; 

2010-2011р.– Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, повна вища освіта за спеціальністю “Менеджмент організацій”, кваліфікація магістра по менеджменту організацій; 

2011р. – Міжнародний інститут бізнесу— курси базової підготовки у сфері реєстрації та захисту прав інтелектуальної власності;

2017р. – Професіональна кваліфікація у напрямку “Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, в тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності”;

1.1 Оцінка  цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності); 

1.2  Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

З 2012р. – є членом Громадської організації “Всеукраїнська Асоціація Спеціалістів Оцінки”.  

З 2013р. – є членом Української організації оцінювачів. 

З 2019р. – є членом Всесвітньої асоціації оціночних організацій WAVO-WRV.

Професійна кваліфікація за напрямами:

 • Реєстрація всіх об’єктів інтелектуальної власності в Україні та в інших країнах;
 • Патентування винаходів, корисних моделей і промислових зразків;
 • Оцінка об’єктів інтелектуальної власності;
 • Реєстрація торгових марок.

Підвищення кваліфікації:

 • Поглиблений учбовий курс ВОІС-СЕІРІ “Інтелектуальна власність, передача технологій і ліцензування”;
 • Учбовий курс “Процедури реєстрації товарних знаків”;
 • Учбовий курс “Патентне право і патентна експертиза”;
 • Учбовий курс “Авторське право і суміжні права”;
 • Автор наукових статей і публікацій у сфері інтелектуальної власності.
wise team ivchenko an

Івченко Андрій

ПАТЕНТНИЙ ПОВІРЕНИЙ​​

Освіта

1982 – 1988р. – Московський інженерно-фізичний інститут. Спеціальність “Фізико-енергетичні установки”;

2010-2012р. – Харківський політехнічний інститут. Спеціальність “Інтелектуальна власність”.

 

Професійна кваліфікація за напрямами:

 • Оформлення заявок на реєстрацію об’єктів інтелектуальної власності (товарні знаки, авторські права, промислові зразки, винаходи); 
 • Оформлення міжнародних заявок на реєстрацію об’єктів інтелектуальної власності;
 • Написання претензій, позовних заяв;
 • Реєстрація об’єктів інтелектуальної власності в митному реєстрі;
 • Дослідження тенденції розвитку ринків виробництва та кон’юнктурні дослідження товарних ринків;
 • Розробка стандартів;
 • Складання ліцензійних договорів, договорів з передачі прав інтелектуальної власності, складання всіх типів договорів;
 • Виконання всіх робіт з використання об’єктів інтелектуальної власності;
 • Досвід роботи у сфері договірно-правових відносин організацій.
wise team ivchenko lar

Івченко Лариса

ПАТЕНТНИЙ ПОВІРЕНИЙ​​

Освіта

1960-1963р. – Сумський машинобудівний технікум за спеціальністю хімічного машинобудування;

1963-1969р. – Харківський політехнічний інститут за спеціальністю “Машини та апарати хімічних виробництв”;

1972-1974р. – Москва. Центральний інститут підвищення кваліфікації керівних працівників і фахівців народного господарства в галузі патентної роботи за спеціальністю “Патентознавство”.

з 1994р. – Патентний повірений України, рег. № 39

 

Професійна кваліфікація за напрямами:

 • Оформлення заявок на реєстрацію об’єктів інтелектуальної власності (товарні знаки, авторські права, промислові зразки, винаходи);
 • Оформлення міжнародних заявок на реєстрацію об’єктів інтелектуальної власності.

ХЕЛЕМСЬКИЙ ЄВГЕН

ПАТЕНТНИЙ ПОВІРЕНИЙ​

Освіта

1991-1997 рр. – НТУУ( КПІ), факультет хімічного машинобудування, спеціальність «хімічне машинобудування та апаратобудування».
2005-2006 рр. – інститут інтелектуальної власності та права за спеціальністю “Інтелектуальна власність”, кваліфікація ” спеціаліст»;
2013-2014 рр. – атестований на патентного повіреного України, реєстраційний номер 438;
01.07.2019-05.07.2019 р. – WIPO National Patent drafting Workshop (семінар ВОІВ зі складання патентних заявок);

Професійна кваліфікація за напрямами:

 • Оформлення і моніторинг до стадії видачі охоронного документа заявок на об’єкти права інтелектуальної власності (в т. ч. електронна подача заявок), таких як: знаки для товарів і послуг, винаходи і корисні моделі, промислові зразки, авторські права, в т. ч. оформлення міжнародних заявок на знаки для товарів і послуг за Мадридською Угодою/Протоколу і оформлення документів по заявкам для патентування винаходів/корисних моделей за процедурою РСТ;
 • Проведення пошуків за торговими марками, винаходами, корисними моделями та промисловими зразками за національними та міжнародними базами даних;
 • Підготовка та оформлення відповідей на повідомлення та висновки експертизи за всіма описами;
 • Оформлення документів щодо підтримання терміну дії патентів на винаходи / корисні моделі / промислові зразки та свідоцтв на знаки для товарів і послуг; ведення БД (реєстрів) описаних;
 • Оформлення документів для реєстрації передачі прав на об’єкти інтелектуальної власності, а також для внесення змін до матеріалів заявок та до державних реєстрів охоронних документів;
 • Листування з національними та іноземними партнерами українською, російською, англійською мовою з приводу відповідних питань законодавства України та процедур реєстрації та захисту прав у галузі інтелектуальної власності;
 • Аналіз та підготовка відповідей на запити партнерів щодо можливості патентування / реєстрації описів в Україні та за кордоном;
 • Підготовка перекладів з / на українську, російську, англійську мову (и) матеріалів заявок, повідомлень патентного відомства ітд.;
 • Підготовка доказових матеріалів та аргументації для розгляду в Апеляційній палаті.

МОКРІЄНКО ЮЛІЯ

Юрист у сфері інтелектуальної власність

Освіта

2003р. – 2007р. – КНУ ім. Т. Шевченко, Інститут журналістики, бакалавр (реклама і PR);

2007р.- 2008р. – КНУ ім. Т. Шевченко, Інститут журналістики, спеціаліст (Видавнича справа та редагування);

2008р. – 2009р. – КНУ ім. Т. Шевченко, Інститут журналістики, магістр журналістики;

2011р. – 2014р. Академія адвокатури України, бакалавр правознавства;

2014 р.-2016 р. Київський університет Права НАН України, магістр інтелектуальної власності.

2015р . – 2018 р.НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, аспірант.

Підвищення кваліфікації:

 • Автор 5 наукових публікацій у сфері інтелектуальної власності;
 • Брала участь у конференціях та круглих столах присвяченим проблематиці інтелектуальної власності;
 • Дистанційне навчання в Академії ВОІВ.

Професійна кваліфікація за напрямами:

 • Реєстрація всіх об’єктів інтелектуальної власності в Україні та в інших країнах;
 • Складання різних договорів у тому числі ліцензійних угод;
 • Реєстрація штрих кодів.
wise team marina

ІЖЕВСЬКА МАРИНА

Юрист у сфері інтелектуальної власності

Освіта:

2008–2013 р.– Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, повна вища освіта за спеціальністю “Правознавство” – кваліфікація спеціаліста; 

2013–2017 р.– Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, повна вища освіта за спеціальністю “Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових навчань” – кваліфікація кандидат юридичних наук; 

Професійна кваліфікація за напрямами:

 • Реєстрація всіх об’єктів інтелектуальної власності та їх захист;
 • Написання презентацій, позовних заяв, діловодства;
 • Складання різних договорів, в тому числі ліцензійних угод;
 • Реєстрація всіх об’єктів інтелектуальної власності в митному реєстрі і штрих-кодів.