ВАРТІСТЬ ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД (КОРИСНУ МОДЕЛЬ)

Для того, щоб запобігти несанкціонованому використанню технічного рішення, створеного Вами особисто, варто обов’язково зареєструвати патент на винахід (корисну модель).

Як тільки Ви отримаєте патент на свій винахід – використання його результатів третіми особами може бути покаране.

Якщо Ви хочете отримати матеріальну винагороду за користування результатами своєї праці – в такому випадку слід в порядку офіційного договору надати повноваження на користування винаходом або корисною моделлю третім особам.

Щоб зареєструвати патент на винахід в Україні, необхідно скласти заявку на реєстрацію об’єкта інтелектуальної власності. Запит подають в спеціальне відомство – Укрпатент. Діяти можна самостійно. Але тоді будьте готові виправляти помилки в документах, якщо вам вкажуть на неточності. На виправлення помарок і консультацій з співробітниками Укрпатенту витрачається чимало часу. Тому все більше авторів звертаються за допомогою до патентних повірених. Якщо отримати патент бажає іноземний підданий, згідно із Законом України діяти він має право тільки через повіреного. Виданий документ дійсний протягом 20 років. В цей час правовласник може розпоряджатися винаходом, передавати або продавати право користуватися ним, будь-якій людині або організації. У деяких випадках виріб навпаки забороняють використовувати. Звертаємо увагу, що для наших клієнтів діє знижка -20% на гос.сбори.

Ціна патенту на винахід (корисну модель)

Патент на винахід: від 16 міс. 11000 грн
Патент на корисну модель: від 7 міс. 9 000 грн
Державні збори і мита:
Збір за подачу заявки і за публікацію з фізичної особи 504 грн
Збір за подачу заявки і за публікацію з юридичної особи  2 520 грн
Мито за видачу патенту 17 грн
Інформаційний пошук аналогів і вибір прототипу від 2 000 грн
Прискорення експертизи:
Для винаходу: від 7 міс. 10 000 грн
Для корисної моделі: 3 міс. 9 000 грн

Перелік документів, необхідних для реєстрації винаходу (корисної моделі)

Документ Форма документу Примітка Готує компанія Надає клієнт
1. Заява від заявителя на реєстрацію виробу (корисної моделі) Оригінал +
2. Інформація про заявителя Назва юридичної особи або ПІБ фіз. особи +
3. Поштова адреса  Для листування +
4. Макет виробу (корисної моделі) Фотографії, ксерокопії або малюнки, що дають повне детальне уявлення про зовнішній вид виробу +
5. Опис виробу (корисної моделі)  Оригінал Опис повинен включати усі необхідні креслення або компоновочні схеми виробу для більш детального раскриття суті виробу (корисної моделі)  +
6. Довіреність на здійснення представницьких функцій на території України на ім’я наших співробітників – юристів Оригінал з нотаріальним заверенням підписи (якщо заявитель – фіз. особа) або заверений підписом і печаткою директора (якщо заявитель – юр. особа)  +

 

Відмінність корисної моделі від винаходу

При реєстрації патенту на корисну модель деякі плутають технічне рішення з винаходом. Параметр, який відрізняє корисну модель, – не обов’язково привласнення винахідницького рівня. Прикладом тому є спосіб зварювання, який раніше використовувався на практиці. Відсутність необхідності доводити інтелектуальну категорію полегшує проходження експертизи і спрощує патентування корисної моделі. Вірніше, сама експертиза відсутній. Від заявника вимагають надати підтвердження відповідності критеріям корисної моделі, цього достатньо. Патентування корисної моделі займає 6-8 місяців. Однак видається патент на корисну модель всього на 10 років. Володіти правом на винахід можна протягом 20 років. Хочете продовжити 10-річний термін – зверніться до Укрпатенту з бажанням провести експертизу для визнання корисної моделі винаходом.

Якщо вам необхідно пройти реєстрацію патенту на корисну модель або винахiд, ви можете звернутися до нас за допомогою. Наші фахівці мають досвід роботи більше 10 років. Саме тому ви можете не сумніватися в нашому професіоналізмі.

залишились питання?