Вартість патенту на винахід (корисну модель)

Для того, щоб запобігти несанкціонованому використанню технічного рішення, створеного Вами особисто, варто обов’язково зареєструвати патент на винахід (корисну модель).

Як тільки Ви отримаєте патент на свій винахід – використання його результатів третіми особами може бути покаране.

Якщо Ви хочете отримати матеріальну винагороду за користування результатами своєї праці – в такому випадку слід в порядку офіційного договору надати повноваження на користування винаходом або корисною моделлю третім особам.

Ціна патенту на винахід

Патент на винахід: від 16 міс. 9 000 грн
Патент на корисну модель: від 7 міс. 8 000 грн
Державні збори і мита:
Збір за подачу заявки і за публікацію з фізичної особи 504 грн
Збір за подачу заявки і за публікацію з юридичної особи  2 520 грн
Мито за видачу патенту 17 грн
Інформаційний пошук аналогів і вибір прототипу від 2 000 грн
Прискорення експертизи:
Для винаходу: від 7 міс. 10 000 грн
Для корисної моделі: 3 міс. 9 000 грн

Перелік документів, необхідних для реєстрації корисної моделі

Документ Форма документу Примітка Готує компанія Надає клієнт
1. Заява від заявителя на реєстрацію виробу (корисної моделі) Оригінал +
2. Інформація про заявителя Назва юридичної особи або ПІБ фіз. особи +
3. Поштова адреса  Для листування +
4. Макет виробу (корисної моделі) Фотографії, ксерокопії або малюнки, що дають повне детальне уявлення про зовнішній вид виробу +
5. Опис виробу (корисної моделі)  Оригінал Опис повинен включати усі необхідні креслення або компоновочні схеми виробу для більш детального раскриття суті виробу (корисної моделі)  +
6. Довіреність на здійснення представницьких функцій на території України на ім’я наших співробітників – юристів Оригінал з нотаріальним заверенням підписи (якщо заявитель – фіз. особа) або заверений підписом і печаткою директора (якщо заявитель – юр. особа)  +


Бажаєте зареєструвати патент на винахід зі знижкою 20%?

Залишились питання?

  • (044) 355-63-55
  • (067) 380-10-59
  • (095) 285-12-00