22348 min

Інновації в Україні: несподівані факти і цифри

Для багатьох може стати несподіванкою, що українці є співавторами винаходів знаменитого Samsung. Єдине, в чому жителі України поступаються іноземцям – це аграрні інновації. Інсайдер висвітлив деякі цікаві моменти з вперше опублікованого звіту «Інновації України».

У презентованому в Україні першому звіті про нововведення проаналізовано одинадцятирічний період – з 2007 по 2017 р.р. В обробці інформації та формуванні даного документа брали участь аналітична компанія Innolytics Group, UNIT.City, SingularityU Kyiv Chapter, а також платформа Ukrinnovate при співпраці з юридичною фірмою DLA Piper. За словами Володимира Бандури – СЕО Innolytics Group, фахівці працювали над розкриттям трьох аспектів:

 • розробки українців в Україні;
 • українські інновації за кордоном;
 • нововведення, що розвиваються та охоронювані іноземними компаніями в нашій країні.

Аналіз динаміки реєстрації патентів показує, що щорічно в Україні для захисту інтелектуальної власності здійснюється патентування 12 000-13 000 нововведень, причому протягом аналізованого періоду число це залишається незмінним.

Для розуміння того, яка кількість винаходів належить безпосередньо співвітчизникам, експерти провели аналіз даних міжнародної бази DWPI, що об’єднує відомості про патенти з майже 50 країн, і бази «Укрпатенту». В результаті пошуку було знайдено 146 000 патентів, які були видані в Україні або авторами яких є її громадяни за кордоном.

Крім того, в наукометричної базі Web of Science автори виявили 78000 публікацій українських авторів. Ця цифра виявилася зіставною з кількістю аналогічних публікацій новаторів інших держав. Однак порівняння – не завжди на користь українських винахідників. Наприклад, вітчизняні автори істотно відстають від польських науковців, які мають в Web of Science показник в 500 000 публікацій.

«Будинок інновацій» піддав звіт ретельному вивченню і зупинився на деяких його аспектах, які виглядають несподівано і представляють для читачів безсумнівний інтерес.

Корисні моделі – основний відсоток об’єктів патентування

Тільки близько чверті всіх заявок, що подаються в Україні для отримання патентів, стосується винаходів. Основна маса заяв на реєстрацію права інтелектуальної власності – це патенти на корисну модель. Наталя Пахомовська, фахівець юридичної компанії DLA Piper, відзначає що подібна ситуація пояснюється тим, що до винаходів вимоги патентоспроможності набагато вище, ніж до корисних моделей. Зокрема, в критеріях оцінки відсутня така позиція, як «винахідницький рівень» До того ж при патентування корисної моделі не проводиться експертиза «по суті» і терміни реєстрації значно скорочені. Н. Пахомовська вважає, що фактично патентування корисної моделі здійснюється під відповідальність автора, який подав заявку.

Якщо провести порівняння за цим показником з Польщею, то в цій країні було видано менше тисячі патентів на корисні моделі, зате близько 16 тисяч патентів – на винаходи.

Іноземці – лідери інновацій

Виходячи з отриманих відомостей, встановлено, що серед зареєстрованих в Україні інновацій близько 20 000 патентів належить громадянам інших держав та іноземним компаніям. У цьому сегменті – патенти на винаходи складають більшість.

Іноземцям належить 60% патентів в аграрній сфері, яка традиційно вважається «локомотивом» української економіки. Лідерами тут виявилися громадяни Сполучених Штатів Америки, які зареєстрували в Україні 689 патентів. На другому місці – жителі країн Євросоюзу, які подали через European Patent Office 331 заявку на патент. Резидентам Німеччини належать 297 отриманих в Україні патентів. Громадяни Сполученого Королівства зареєстрували через патентні установи України 120 патентів, а жителі Японії – 107.

Щороку в Україні в аграрній сфері і суміжних з нею областях видається близько 300 патентів, основна частина яких відноситься до агротехніки та агрохімії. За аналізований період в 11 років число подібних патентів досягло 3240.

У ТОП-5 власників патентів на винаходи в Україні входять:

 • компанія Qualcomm;
 • Національний університет харчових технологій;
 • Національний аграрний університет;
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України;
 • Національний гірничий університет (НТУ «Дніпровська політехніка»).

Проаналізувавши особливості закордонного патентування українцями своїх відкриттів, фахівці вивели ТОП-5 сфер, в яких найчастіше патентують свої винаходи українські резиденти за кордоном:

 • будівельна інженерія – 420 патентів;
 • фармацевтика – 360;
 • медицина і ветеринарна наука – 330;
 • металургія – 322;
 • транспорт – 310.

Якщо провести порівняння зі станом справ з реєстрацією патентів в аграрній сфері на території Нідерландів, то за аналізований період тут видано 5548 патентів. Варто відзначити також, що ця галузь країни є однією з найбільш інноваційних в світовому масштабі. Важливо враховувати, що під сельхозпосеви тут виділено площ в двадцять разів менше, ніж в Україні. Загальна площа сільськогосподарських угідь в Нідерландах складає 1900000 га. Людських ресурсів в аграрній сфері тут зайнято в десять разів менше, ніж в українському сільському господарстві.

Для порівняння – експорт аграрної продукції при цьому здійснюється Нідерландами на € 91 700 000 000, а Україна – всього на $ 17 900 000 000.

Qualcomm – компанія з найвищим інноваційним потенціалом

Очолює рейтинг провідних новаторів країни американська фірма Qualcomm. Вона зареєструвала в Україні найбільше патентів – 644. На неї працюють 33 000 співробітників, і вона займається виробництвом мікропроцесорів і розробкою бездротових засобів зв’язку.

Щоквартальні витрати на розробки і дослідження в глобальних масштабах компанії Qualcomm становлять $ 5500 млн. Результатом патентування за підсумками 2017 року став її прибуток в $ 5100 млн. Отримання патентів у всіх країнах присутності – поширена практика для компаній подібного рівня.

Власники найбільшого числа патентів – університети

В університетах народжується переважна більшість українських інновацій. По крайней мере, вони є власниками багатьох з них в Україні. Патентування в університетах проводиться з метою внесення в звітність в наукових дослідженнях. Національний університет біоресурсів і природокористування України є патентним рекордсменом. В його активі – 579 патентів (причому 313 з них були отримані ним в якості Національного аграрного університету). Ще 405 зареєстровані Національним університетом харчових технологій і 211 отримані Національним гірничим університетом (НТУ «Дніпровська політехніка»).

Однак, як зазначає Ксенія Семенова – PR-менеджер мережі академічних інкубаторів YEP, не зовсім коректно вимірювати патентами інноваційний потенціал вузів. Адже реєстрація патентів університетами – часто лише частина оформлення звітності з наукової роботи. Надалі не обов’язково ці патенти монетизуються. У той же час, варто враховувати, що викладачі нерідко працюють в приватних компаніях, де отримують необхідне фінансування. Це призводить до того, що інноваційні розробки впроваджуються саме там.

У зв’язку з цим, Ксенія Семенова висловила думку про сумнівність висновку про високої інноваційності саме університетів. Вона вважає, що по-справжньому її розвитку сприятиме вдосконалення законодавчої бази зі створенням в університетах центрів трансферу технологій.

Прикладом може служити алгоритм комерціалізації патентів Массачусетським технологічним інститутом (MIT, США):

1. Кожним вченим підписується угода про передачу інтелектуальної власності MIT.

2. Здійснюється оцінка комерційних перспектив проекту та, виходячи з цього, рішення про патентування затверджується офісом.

3. Проводиться публікація заявки про винахід. Щорічно MIT повідомляє про 700-800 своїх інноваціях.

4. Приступають до пошуку інвестора, який зможе повністю або частково профінансувати цей проект. Офіс здійснює допомогу в пошуках. Однак, як правило, вирішальну роль на практиці відіграють особисті зв’язки новатора, які і допомагають в знаходженні спонсора. Відсутність інвестора може стати причиною припинення процесу патентування.

5. Трансфер технологій проводиться на підставі ліцензійних угод. MIT щорічно укладає близько сотні подібних договорів. При цьому винахідник отримує лише частину грошей від комерціалізації, решту коштів витрачаються на проведення подальших досліджень в рамках університетських програм.

Слабким місцем України є саме трансфер технологій за кордон. За словами Наталії Пахомовського, для його здійснення згідно із законом необхідно отримувати спеціальні дозволи. Однак алгоритму того, як це слід робити на практиці, на даний момент не існує. Тому цей закон фактично не працює.

Співавтори винаходів Samsung – українці

За досліджуваний період з 2007 року громадянами України в зарубіжних юрисдикціях 19 країн було оформлено 5 600 патентів. Наші співвітчизники виступили також співавторами і авторами понад 4 600 винаходів в інших державах.

Лідером за спільними з українськими громадянами винаходів виступає компанія Samsung. Як зазначив Володимир Бандура, мова йде про сотні зареєстрованих патентів. Автори вважають, що такий факт може бути пов’язаний з наявністю в Києві великого R & D-центру Samsung. За оцінками порталу DOU, в штаті його співробітників налічується 550 технічних фахівців.

Також значуще число спільних патентів з резидентами України, згідно зі звітом, довелося на американську фінансово-промислову групу United Technologies Corporation. Ця корпорація виробляє ліфти, газові турбіни, авіаційні двигуни, кліматичні системи, авіакосмічне обладнання та іншу наукоємну продукцію. Серед компаній, які реєстрували спільні з українцями патенти – Bayer CropScience, що займається біотехнологіями і агрохімією, виробник напівпровідників Cypress Semiconductor, а також відомі бренди Syngenta, General Electric і BASF.

Зв’язок і IT: нерозривний тандем

В трійку найбільш важливих сфер економіки України поряд з аграрною сферою та промисловістю входить IT сегмент. Протягом останніх декількох років саме IT сфера формує близько 3% ВВП країни. Головними експортерами вітчизняного IT продукту виступають аутсорсингові компанії, які є розробниками програмного забезпечення для замовників з країн Європи та Сполучених Штатів Америки. У 50 провідних компаніях-розробників в Україні, за інформацією ресурсу DOU, працюють близько 40 тисяч технічних фахівців.

У цій області в Україні щорічно видається 2629 патентів. Однак переважна їх чисельність відноситься до нововведень у сфері комунікації, а зовсім не до розробки софтів. Так, п’ятірку основних технологій, в яких досягли успіху українські новатори, очолює власне зв’язок – 400 патентів. Друге місце належить бездротових технологій – 261 патент, на третьому місці – передача даних – 195 патентів. За ними слідують графічні об’єкти – 191 патент і обробка відео – 184.

У своєму виступі Володимир Бандура зазначив, що найчастіше, кажучи про інновації, перш за все маються на увазі стартапи. Однак ці поняття далеко не завжди ідентичні, і стартап не завжди передбачає наявність інновацій. У цьому питанні він віддав безумовне лідерство патенту, заявивши, що саме він є перевіреною глобальної чимось особливим.

За його твердженням, наявність патентів збільшує вартість стартапів. Так, прикладом може служити покупка Snapchat українського проекту Looksery за $ 150 млн. І Google іншого вітчизняного стартапу – Viewdle за $ 30 млн., Так як ці проекти мали великий портфелем патентів, які гармонійно вписувалися в загальні стратегії Snapchat і Google.

Посада: юрист у сфері інтелектуальної власності
Досвід роботи: 8 років. Кандидат юридичних наук.
Спеціалізація: Займається захистом і реєстрацією об’єктів інтелектуальної власності, написанням претензій та позовних заяв. Реєструє об’єкти в митному реєстрі.

0 Shares
Рейтинг 4.5 на основі 630 відповідей

Добавить комментарий

схожі статті

domen ua
Реєстрація домену UA: особливості та переваги
Топ 10 винаходів, які пов'язані з грошима
Топ 10 винаходів, які пов’язані з грошима
Авторське право на сценарій
Авторські права на сценарій: * n * варіантів, як закріпити право сценарію
захист іс в інтернеті
Захист прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет
Авторське право на назву
Авторське право на назву
Нова база ВОІС
Нова база даних від ВОІВ
Авторське право на дизайн
Авторське право на дизайн
Авторське право на кулінарний рецепт
Авторське право на рецепт: як захистити ваш кулінарний витвір
захист інтелектуальної власності
Як захистити інтелектуальну власність? Які існують категорії?
Авторське право на фото в соцмережах
Авторське право на фото в соцмережах